تخصصی ترین انبار در زمینه

ترانس در ایران

ترانس توزیع  روغنی تک فاز

ترانس توزیع روغنی تک فاز بیشتر حکم ترانس های ئاسطه و برق رسانی را دارد . جهت کنترل بارهای پراکنده و دورافتاده , این نوع ترانس جزو دسته های اقتصادی می باشد

ترانس توزیع روغنی تک فاز
48%

قدرت

75%

کاربرد

45%

صنعتی

60%

شخصی

25%

استهلاک

35%

هزینه

ترانس توزیع روغنی سه فاز توان پایین

ترانس توزیع روغنی سه فاز توان پایین بیشترین کاربرد را در شبکه توزیع و عمدتا در مکان های  کم بار با چگالی بار پایین مورد استفاه قرار می گیرد.

ترانس توزیع روغنی سه فاز توان پایین * ترانسفورماتور * خرید ترانس * از کجا ترانس برق بخریم * ترنس های استوک * ترانس های کارکرده
30%

قدرت

65%

کاربرد

50%

صنعتی

51%

شخصی

40%

استهلاک

35%

هزینه

ترانس توزیع روغنی سه فاز توان متوسط

ترانس توزیع روغنی سه فاز توان متوسط در پست زمینی به کار می رود و بار اصلی توضیع انرژی الکتریکی در شبکه بر عهده این ترانسفورماتور می باشد.

ترانس * ترانسفورماتور * توضیع برق * ترانس قدرت
61%

قدرت

90%

کاربرد

72%

صنعتی

44%

شخصی

88%

استهلاک

57%

هزینه

ترانس توزیع  روغنی سه فاز  توان بالا

ترانس توزیع روغنی سه فاز توان بالا جهت مصارف خاص و پست های بزرگ  مورد استفاده قرار میگیرد  لازم به ذکر است ترانس توزیع روغنی سه فاز توان بالا به صورت IEC می باشد

ترانس توزیع روغنی سه فاز * ترانس * فلز اول * terans * توان بالا
85%

قدرت

54%

کاربرد

74%

صنعتی

13%

شخصی

77%

استهلاک

78%

هزینه

ترانس قدرت متوسط

ترانس قدرت متوسط به عنوان یکی از بهترین ترانس های ساخنه شده معرفی میشود دلیل این شهرت می تواند استفاده چند جانبه از این محصول باشد می توان نسخه مورد نیاز در پست های فوق توضیع همانند اتوترانسفورماتور و ترانس های تک فاز همچنین ترانسفورماتور های سه فاز مورد استفاده قرار گیرد

ترانس قدرت متوسط * ترانس * ترانسفورماتور * ترانس برق
70%

قدرت

81%

کاربرد

72%

صنعتی

30%

شخصی

80%

استهلاک

76%

هزینه

ترانس قدرت  کوچک

کلییه ترانس های قابل ساخت را بر حسب نیاز می توان به صورت تکفاز و سه فاز استفاده کرد. هر دو نوع این محصول نیز موجود می باشد.

ترانس قدرت کوچک
70%

قدرت

81%

کاربرد

50%

صنعتی

65%

شخصی

45%

استهلاک

40%

هزینه

راکتور شنت 

راکتور شنت برای استفاده مستقیم اتصال ولتاژ شبکه فشار قوی وصل کرد ویا به سیم پیچ ثانیه ترانسفورماتور شبکه برای کار های دائم و یا کلید زنی اتصال کرد

ترانس قدرت شنت * ترانس سوخته * ترانس استوک * ترانس برق کار کرده * ترانس برق سوخته کامل
90%

قدرت

81%

کاربرد

72%

صنعتی

5%

شخصی

88%

استهلاک

73%

هزینه

برای خرید ترانساستوککلیک کنید