سیم الومینیوم

سیم الومینیوم

شرکت روهینا صنعت دایا

 

برای گرقتن قیمت تماس بگیرید

انبار فلزاول

 

02133852936

صدیه

09123858996

انواع سیم الومینیوم

گوفر :سیم لخت الومینیوم با مفز فولاد برای استفاده در خطوط انتقال نیرو

ولف:نوعی هادی در خطوط انتقال هوایی است.برای رسیدن به مقاومت مکانیکی مشخص از یک یا چند رشته مغز فولادی با پوشش گالوانیزه یا الومینایز به منظور محافظت ان در برابر خوردگی و رشته های الومینیومی بافته شده دور ان متناسب با ظرفیت جریان دهی استفاده می شود.

 

پارتریج            هاینا            داگ          مینک:به صورت روکش شده هم  می توان تولید نمود.

 

 متناسب با ولتاژشبکه از عایق XLLE با ضخامت متفاوت برای روکشدار نمودن سیم هوایی استفاده نمود.

 

رابیت    فاکس    ویسل     لینکس

 

 

 


فلزاول

فلزاول ( مجموعه فلز اول ) سیم الومینیوم فروشنده سیم الومنیوم ضایعاتی سیم آلومینومی

 

 

سیم الومینیوم نوعی هادی جهت خطوط انتقال هوایی می باشد که در محیط های خارج به کار می رود.این نوع از سیم ها شامل 3 دسته می باشند.

 

AAC

به صورت یک یا چند لایه به دور مغزی فولادی در مرکز با سطح مقطع گرد بافته شده است.مغزفولادی می تواند حاوی یک یا چند رشته باشد.دارای ساختار محکمی بوده جهت توزیع وانتقال برق در خطوط می باشند.دارای ولتاژنامی کم یا متوسط بوده وفاصله دکل ها کم بوده است.felez aval

AAAC

شامل سیم هایی از الومینیوم الیاژی 6201- 6101 هستند.به صورت یک یا چند لایه به دور سیم مرکزی با سطح مقطع گرد بافته شده است.هر لایه نسبت به لایه قبل خود دارای تعداد 6 رشته بیش تر است.این هادی ها دارای خوای مکانیکی خوبی بود.به عنوان هادی های با استحکام بالا شناخته می شوند.این نوع جهت توزیع برق خطوطی است با ولتاژ متوسط یا بالا که دکل ها از هم فاصله داشته و دور از هم هستند.  (روهینا صنعت دایا فروشنده سیم الومنیوم ضایعاتی)

 

ACSR/GA ( سیم الومینیوم همراه با روکش گالوانیزه )

به صورت یک یا چند لایه ،دور مقز فولادی در مرکز با سطح مقطع گرد بافته شده است.مغز فولادی می تواند شامل یک یا چند رشته باشد.دراین نوع سیم ها  به این علت دارای تحمل نیروهای کشش بیش تری می باشد که سیم های الومینیومی انیل نشده با طول تاب مشخصی به دور مفتول پر کربن گالولنیزه تابیده شده اند.این نوع سیم جهت توزیع انتقال خطوطی است با ولتاژمتوسط یا بالا که دکل ها از هم فاصله داشته و دور ازهم هستند.(فلزاول)

این طور می توان بیان کرد که در ساختار این هادی یک مغز فولادی تک رشته یا چند رشته ، درمرکز این هادی قرار گرفته و به دور ان یک یا چند لایه از سیم های الومینیومی خالصEC که هر لایه نسبت به لایه بعدی در جهت مخالف تابیده شده قرار می گیرند. (روهینا صنعت دایا فروشنده سیم الومنیوم ضایعاتی)

مغزی فولادی می تواند شامل یک تک رشته یا یک مغزی تابیده شده هم مرکز 7-11-37 و حتی بیشتر باشد.( مجموعه فلز اول )

 

ویژگی های مثبت سیم ACSR :

به قیمت مناسب ،نسبت استحکام مکانیکی به وزن مناسب اشاره کرد.felez aval

وزن کم ،هدایت الکتریکی مناسب و وجود مغزی فولادی یعنی امکان اعمال نیرو ی بیش تر و این به معنی کاهش شکم سیم بر روی دکل ها و در نهایت امکان استفاده در اسپن های بزرگ به نسبت دیگر گزینه های موجود می باشد. (فلزاول)

مغزی فولادی گالولنیزه در کلاس های مختلف همچون A،B،C با توجه به میزان ضخامت روکش گالوانیزه دسته بندی می شود. ( مجموعه فلز اول )

کمترین ضخامت روکش و بیش ترین استحکام در A و بیش ترین ضخامت روکش و کم ترین استحکام درC مشاهده می شود.

افزایش میزان ضخامت روکش گالوانیزه به مفهوم افزایش مقاومت به خوردگی در این سیم ها می باشد. در ایران از نوع A استفاده می شود .felez aval

قسمت هادی می تواند یکی از انواع هادی های AAC،AAAC،ACSRباشد.(فلزاول)

جنس روکش فشار متوسط از پلی اتیلن کراس XLPE می باشد.رنگ روکش سیم هوایی تک لایه مشکی بوده است .در مقابل اشعه ماورابنفش خورشیدی (UV) از مقاومت لازم برخوردار است.

 

مزایا هایی که سیم هوایی روکش دار در مقایسه با بدون روکش دار دارد عبارت از: felez aval

قابلیت استفاده در معابر تنگ و باریک،کاهش قطعی های کوتاه مدت و بلند مدت انرژی الکتریکی ،حفظ محیط زیست از طریق کاهش شاخه زنی درختان ،جلوگیری از مرگ پرندگان ،کاهش احتمال اتش سوزی در جنگل و مراتع،کاهش حریم ،حفظ ایمنی افراد،ممانعت از برق دزدی و سرقت سیم،کاهش هزینه نگهداری،کاهش طول کراس ارم ها و نیروهای گشتاوری ان،کاهش جریان تلف شده.

 سیم هوایی روکشدار در دونوع KV33و KV20 در سطح مقطع مختلف تولید می شود. (روهینا صنعت دایا فروشنده سیم الومنیوم ضایعاتی)

جنس عایق سیم هوایی روکشدار یک لایه (CC) معمولا XLPE بوده و جنس روکشدار در سیم هوایی روکشدار دولایه (CCT) معمولا HDPE می باشد.(فلزاول)

فلزاول